Kielletyt kartat. 4, Suomalaisten sodan ajan kartoitukset, Erkki-Sakari Harju

Kielletyt kartat. 4, Suomalaisten sodan ajan kartoitukset

Erkki-Sakari Harju

Historia
Suomi, 2015
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : AtlasArt15.00 €
Lähetetään 1-2 arkipäivässä.
Uusi
Sidottu
Ei
Ei
9525671348
9789525671346
160

Ajantasainen karttatieto on tehokkaan sodankäynnin perusedellytys. Tästä vaativasta tehtävästä huolehti sekä talvi- että jatkosodan aikana Päämajan topografinen osasto. Talvisodassa varsinaisesta kartoitustehtävästä huolehti topografikomppania. Jatkosodassa resurssit olivat suuremmat, silloin tehtävästä vastasi topografipataljoona.

Sodanajan karttahuolto käsitti sekä sotatoimille tarpeellisen karttamateriaalin hankkimisen että sen toimittamisen sotatoimiyksikölle. Joukoille toimitettava karttamateriaali oli hyvin kirjavaa käsittäen vanhoja 1920-luvulla laadittuja karttoja, uusista kartoitus- ja tiedusteluilmakuvauksista valmistettuja ajantasaisia ilmakuvakarttoja ja sotasaaliskartoista muokattuja uusia karttoja.

Tässä kirjassa kerrotaan siitä, miten eri karttalajeja sotiemme aikana valmistettiin ja millä tavalla työ tehtiin. Erityisen merkittäviksi muodostuivat venäläisiltä saadut sotasaaliskartat, varsinkin kun ne kattoivat alueita, joista suomalaisten kartat puuttuivat. Tämä aineisto oli niin tärkeä, että jatkosodan sotatoimialueilla siirryttiin käyttämään venäläistä karttakoordinaatistoa ja osin myös venäläistä kartastojärjestelmää.